Tuesday, 11 November 2014

VIDEOS ON THANKSGIVING DAY

- "La Historia del Día de Acción de Gracias" -


- "La Historia de Thanksgiving" -


- "Thanksgiving Day" by kids-


- ¿Por qué se celebra el "Día de Acción de Gracias"? -


- "La Historia REAL del Día de Acción de Gracias" -


- "¿Qué es el Día de Acción de Gracias?" -


- "Día de Acción de Gracias- Thanksgiving Day" -


- "The First Thanksgiving Story" -


- "The American Thanksgiving Story" (ENGLISH SUBTITLES)-


- "Mayflower, un Viaje sin Retorno" -


- "La Travesía del Mayflower" Ep. 1-1/3 -


- "La Travesía del Mayflower" Ep. 1-2/3 -


- "La Travesía del Mayflower" Ep. 1-3/3 -


- "La Travesía del Mayflower" Ep. 2-1/4 -


- "La Travesía del Mayflower" Ep. 2-2/4 -


- "La Travesía del Mayflower" Ep. 2-3/4 -


- "La Travesía del Mayflower" Ep. 2-4/4 -


- "La Travesía del Mayflower" Ep. 3-1/4 -


- "La Travesía del Mayflower" Ep. 3-2/4 -


- "La Travesía del Mayflower" Ep. 3-3/4 -


- "La Travesía del Mayflower" Ep. 3-4/4 -
Saturday, 8 November 2014

VIDEOS ON GUY FAWKES DAY/ BONFIRE NIGHT              Here you have some videos on Guy Fawkes Day, also called Bonfire Night. I hope you like them and they may be helpful!

           Aquí, tedes algúns vídeos sobre el Día de Guy Fawkes, tamén chamado a Noite das Fogueiras. Espero que vos guste e vos sexan de utilidade!

- By "This is Britain"

 -
- Bonfire Night- Learn English - British Council -


- Gunpowder Plot by Learnhistory3 -


- British Festivals ESL 1997 -Halloween/Guy Fawkes/Christmas. -

- Bonfire Night by ESLpodTV Lesson 16 -


- The Gunpowder Plot Story -


- Gunpowder Plot- Stories from Parliament (Part 1 of 2) -


- Gunpowder Plot- Stories from Parliament (Part 2 of 2) -


- Gunpowder, Treason and Plot (Part 1) -


- Gunpowder, Treason and Plot (Part 2) -VIDEOS ON HALLOWEEN            Here you have some interesting videos in relation to Halloween... Enjoy them!

            Aquí, tedes algúns vídeos interesantes, en relación a Halloween... Desfrutádeos!

- By "This is Britain"- British Festivals ESL 1997- Halloween, Guy Fawkes, Christmas -


- "The Haunted History of Halloween", by The History Channel -


- Trick or Treats Folks- 1952 Halloween Cartoon -

- Disney´s 1952 Halloween Treat- Remastered Complete Show- HD Quality -


- Spooky Cats and Scaredy Bats. A Halloween Tale, by Nathan Smith -(STOP MOTION)Friday, 7 November 2014

2014 HALLOWEEN IN OUR SCHOOLO N    T H I S    H A L L O W E E N...   

C O O K I N G     S P O O K Y    M E A L S !!!
O U R    G R E A T    P A R T Y !!!
  E A T I N G    O U R    S C A R Y    M E A L S !!!
O U R    S P O O K Y    M E A L S !!!
O U R    S P O O K Y    D O O R S !!!
J A C K - O´- L A N T E R N S     A N D     M O R E !!!
T R I C K    O R    T R E A T E R S !!!Monday, 3 November 2014

"SPINDERELLA" PICTURES
"SPINDERELLA" SCRIPT BY BLUE MANGO THEATRE"S P I N D E R E L L A"

- SCRIPT -


Cindy          Hello! My name is Cindy. And this is my house.

Becky          (Shouting from off stage) CINDY!!!

Cindy          And that is my older sister, Becky. What time is it?

AUDIENCE    Nine o´clock!!

Cindy          Nine o´clock? At nine o´clock, every day I make a cup of tea for my sister Becky.

Becky          (Shouting from off stage) CINDY!!!

Cindy          Oh, no... Here she comes...

Becky          Oh, hello! Hello, children. Hello, teachers. My name is Rebecca, but you can call me Becky. I am Cindy´s older, more beautiful, more intelligent sister. Cindy, where is my breakfast and where are my chocolate biscuits?

Cindy          Becky, would you like a pear for breakfast?

Becky          Errrrrrr! I hate fruit. No, I want my chocolate biscuits.

Cindy          Chocolate biscuits for breakfast, yuk. Here is your tea. Sugar? One sugar.

Becky          Another one.

Cindy          What? Oh, another one. OK, two sugars.

Becky          Another one.

Cindy          What? Another one? So that´s three sugars.

Becky          Another one.

Cindy          Another one? So that´s 1,2,3,4 sugars!

Becky          Stir.

Cindy          What? Oh, stir.

Becky          Now, blow.

Cindy          What? Oh, blow.

Becky          Yuk, it´s cold!

Cindy          Sorry...

Becky          What´s this? Cindy´s Homework Book... Yuk! What are these?

Cindy          They are fruit and vegetables.

Becky          Fruit and vegetables? Yuk, I hate fruit and vegetables.

Cindy          Well, you´re supposed to eat five fruit and vegetables every day.

Becky          I prefer my chocolate biscuits... What´s this?

Cindy          It´s a song.

Becky          Oh, Cindy´s written a song. Let´s see:

SONG - GIVE ME FIVE -

Becky          You! Clean! Tonight is the TV Karaoke Show with DJ Dave. I´m going to meet DJ Dave. I´m going to become a pop star.

Cindy          I wish I could go to the Karaoke Party and meet DJ Dave, and become a pop star.

Becky          You, a pop star? Oh, please! Cindy, what are these things doing on the floor?

Cindy          I was just going to wash them, I promise.

Becky          No, no, no, it´s my scarf  for tonight´s karaoke show.

Cindy          I´ll wash it, I promise.

Becky          You´d better had. If not, you´ll be in BIG trouble. Cindy, have you cleaned the plates?

Cindy          No.

Becky          Have you watered the plants?

Cindy          No.

Becky          Have you dusted the house?

Cindy          No.

Becky          Have you made a cake?

Cindy          No.

Becky          Have you done the shopping?

Cindy          No.

Becky          What are you waiting for?

                    (CINDY STARTS WATERING THE PLANTS)

Becky          Cindy, what are you doing?

Cindy          I´m watering the plants.

Becky          No, no, no, no, before you water the plants, (you) make a cake... Cindy, what are you doing?

Cindy          I´m making a cake.

Becky          No, no, no, no, before you make a cake, (you) dust the house.... Stop it, what are you doing?

Cindy          I´m dusting the house.

Becky          No, no, no, no, before you dust the house, (you) do the shopping. Where are you going?

Cindy          I´m going to do the shopping.

Becky          No, no, no, no, before you do the shopping, (you) sweep the floor. Cindy! I have a list of things for you to do. You´d better do it, if not...

Cindy          I´ll be in big trouble.

                    (BECKY EXITS)

Cindy          She is horrible, isn´t she? It´s not fair. I wish I could go to the TV Karaoke Show.  I can sing and dance much better than Becky. That will never happen. I suppose I´d better start doing my housework.


TRANSLATION INTO GALICIAN/ TRADUCIÓN AO GALEGO


Cindy          Ola! Chámome Cindy. E esta é a miña casa.

Becky          (Berrando, dende fóra do escenario) CINDY!!!

Cindy          E esta é a miña irmá maior, Becky. Que hora é?

AUDIENCE    As nove!!

Cindy          As nove? Ás nove, cada día, fago unha cunca de té, para Becky.

Becky          (Berrando, dende fóra do escenario) CINDY!!!

Cindy          Oh, non... Aquí, chega ela...

Becky          Oh, ola! Ola, nenos. Ola, mestres. Chámome Rebecca, pero me podedes chamar Becky.  Son a irmá maior, máis guapa e máis intelixente de Cindy. Cindy, onde está o meu almorzo, e onde están as miñas bolechas de chocolate? 

Cindy          Becky, gustaríache unha pera, para almorzar?

Becky          Errrrrrr! Odio a froita. Non, quero as miñas bolechas de chocolate.

Cindy          Bolechas de chocolate, para almorzar, yuk. Aquí, tes o teu té. Azucre? Un terrón de  azucre.

Becky          Outro.

Cindy          Que? Oh, outro. Vale, dous terróns de azucre.

Becky          Outro.

Cindy          Que? Outro? Iso fai tres terróns de azucre.

Becky          Outro.

Cindy          Outro? Iso fai 1,2,3,4 terróns de azucre!

Becky          Remove.

Cindy          Que? Oh, remove.

Becky          Agora, sopra.

Cindy          Que? Oh, sopra.

Becky          Yuk, está frío!

Cindy          Síntoo...

Becky          Que é isto? O libro de deberes de Cindy... Yuk! Que son estas cousas?

Cindy          Son fruta e verdura.

Becky          Fruta e verdura? Yuk, odio a fruta e a verdura.

Cindy          Bueno, suponse que tes que comer cinco pezas de fruta e verdura ao día. 

Becky          Eu prefiro as miñas bolechas de chocolate... Que é isto?

Cindy          É unha canción.

Becky          Oh, Cindy ten escrito unha canción. Imos ver:

CANCIÓN - CHOCA ESES CINCO -

Becky          Ti! Limpa! Esta noite é o Espectáculo do Karaoke da tele, co DJ Dave. Vou coñecer a  DJ Dave. Vou ser unha estrela do pop.

Cindy          Oxalá puidera eu ir á Festa do Karaoke, e coñecer a DJ Dave, e converterme nunha estrela do pop.

Becky          Ti, unha estrela do pop? Oh, por favor! Cindy, que están a facer estas cousas no chan?

Cindy          Estaba a punto de limpalas, prométocho. 

Becky          Non, non, non!, é o meu pano, para o espectáculo de karaoke de hoxe á noite.

Cindy          Lavareino, prométocho.

Becky          Mellor que sexa así. Se non, estarás nun grave problema. Cindy, limpaches os pratos? 

Cindy          Non.

Becky          Regaches as plantas?

Cindy          Non.

Becky          Quitaches o pó da casa?

Cindy          Non.

Becky          Fixeches un pastel?

Cindy          Non.

Becky          Fixeches a compra?

Cindy          Non.

Becky          A que esperas?

                    (CINDY EMPEZA REGAR AS PLANTAS)

Becky          Cindy, que estás a facer?

Cindy          Estou a regar as plantas.

Becky          Non, non, non, non, antes de regar as plantas, fai un pastel... Cindy, que estás a facer?

Cindy          Estou a facer un pastel.

Becky          Non, non, non, non, antes de facer un pastel, limpa o pó da casa... Para, que estás a facer?

Cindy          Estou a quitar o pó da casa.

Becky          Non, non, non, non, antes de limpar o pó da casa, fai a compra. A onde vas? 

Cindy          Vou facer a compra.

Becky          Non, non, non, non, antes de que fagas a compra, varre o chan. Cindy! Téñoche unha listaxe de cousas por facer. Mellor que o fagas, se non... 

Cindy          Estaré nun grave problema.

                    (BECKY SAE)

Cindy          Ela é horrible, verdade? Non é xusto. Oxalá eu puidera ir ao Espectáculo de Karaoke da tele. Sei cantar e bailar moito mellor ca Becky. Pero, iso nunca sucederá. Supoño que mellor empezo a facer as tarefas do fogar. 


Saturday, 1 November 2014

"SPINDERELLA" AUDIO BY BLUE MANGO THEATRE
                      Here you have the audio of the two songs ("The Cleaning Song" and "Give Me Five"), and Cindy´s interview. 


TRANSLATION INTO GALICIAN/TRADUCIÓN AO GALEGO

                            Aquí, tedes o audio das dúas cancións ("A Canción da Limpeza" e "Choca eses cinco") e maila entrevista de Cindy.                        And here you have the lyrics!! And below you can read the translation to Galician... ENJOY IT!!


TRANSLATION INTO GALICIAN/TRADUCIÓN AO GALEGO

                 E, aquí, tedes a letra!! E, debaixo, podedes ler a tradución a galego... DESFRUTÁDEO!!


THE CLEANING SONG                                           

At 10 o´clock I have to sweep the floor,
have to sweep, and sweep some more.
At 10 o´clock I have to sweep the floor,
sweep, sweep, sweep.

At 12 o´clock I have to dust the house,
have to dust all around about.
At 12 o´clock I have to dust the house,
dust, dust, dust.

Don´t you wanna sing your song?
Sing and sing it all night long.
Don´t you wanna do the funky dance?
I´m gonna give you a chance.

To your heart you must be true.
All this cleaning is not for you,
stick with me and you´ll go far,
you´re gonna be a karaoke star.

At 2 o´clock I have to clean the plates.
She´ll be angry if I´m late.
At 2 o´clock I have to clean the plates.
Then I do it all over again.

Don´t you wanna sing your song?
Sing and sing it all night long.
Don´t you wanna do the funky dance?
I´m gonna give you a chance.GIVE ME FIVE

Gotta get up, gotta get up and do it. (X4)

1,2,3,4,5, oh, makes me feel alive.
1,2,3,4,5, oh, baby, give me five. (X2)

Gotta get up, gotta get up and do it. (X4)

1,2,3,4,5, oh, makes me feel alive.
1,2,3,4,5, oh, baby, give me five. (X2)

You are a star.
Yes, you are.
You are a star.
Yes, you are. Yes, you are.


CINDY´S  INTERVIEW

DJ Dave    So, what is your name?
Cindy         My name is Cindy.

DJ Dave     Where do you come from?
Cindy         I come from Somerset.

DJ Dave     How old are you?
Cindy         I´m seventeen.

DJ Dave     Do you have any brothers or sisters?
Cindy         Um, yes, an older sister.

DJ Dave     And what´s her name?
Cindy         Her name is Sonia.

DJ Dave     Great! So, your name is Cindy, you come from Somerset, you´re seventeen years old, you have an older sister, and her name is Sonia. Tell me, what are your hobbies?
Cindy         I like swimming, singing and football.


TRANSLATION INTO GALICIAN/ TRADUCIÓN AO GALEGO


A CANCIÓN DA LIMPEZA                                           

Ás 10, teño que varrer o chan,
teño que varrer, e varrer algo máis.
Ás 10, teño que varrer o chan,
varrer, varrer, varrer.

Ás 12, teño que limpar o pó da casa,
teño que limpar o pó de todo ao redor.
Ás 12, teño que limpar o pó da casa,
limpar o pó, limpar o pó, limpar o pó.
.

Non queres cantar a túa canción?
Cantar e cantar toda a noite.
Non queres bailar "funky"?
Vouche dar unha oportunidade.

Debes ser sincera; no teu corazón,
toda esta limpeza non é para ti,
únete a min e irás lonxe,
vas ser unha estrela do "karaoke".

Ás 2, teño que fregar os pratos.
Ela enfadarase se chego tarde .
Ás 2, teño que fregar os pratos.
E, despois, o fago todo outra vez.

Non queres cantar a túa canción?
Cantar e cantar toda a noite.
Non queres bailar "funky"?
Vouche dar unha oportunidade.CHOCA ESES CINCO

Téñome que levantar, téñome que levantar e facelo. (X4)

1,2,3,4,5, oh, faime sentir viva.
1,2,3,4,5, oh, nena, choca eses cinco. (X2)

Téñome que levantar, téñome que levantar e facelo. (X4)

1,2,3,4,5, oh, faime sentir viva.
1,2,3,4,5, oh, nena, choca eses cinco. (X2)

Es unha estrela.
Si, es.
Es unha estrela.
Si, es. Si, es.


A ENTREVISTA DE CINDY

DJ Dave    Bueno, como te chamas?
Cindy         Chámome Cindy.

DJ Dave     De onde vés?
Cindy         Veño de Somerset.

DJ Dave     Cantos anos tes?
Cindy         Teño dezasete.

DJ Dave     Tes irmáns ou irmás?
Cindy         Um, si, unha irmá maior.

DJ Dave     E como se chama?
Cindy         Chámase Sonia.

DJ Dave     Xenial! Así que te chamas Cindy, vés de Somerset, tes dezasete anos, tes unha irmá maior, e chámase Sonia. Cóntame, cales son os teus pasatempos?
Cindy         Gústame nadar, cantar e o fútbol.